Chưa trực tuyến  Cấp giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ

Ký hiệu thủ tục: 1.003592
Lượt xem: 1067
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cảng vụ Đường thủy nội địa

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


 • Trực tiếp


 • 0.5 Giờ


  Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 30 phút, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, trừ tàu biển và phương tiện thủy nước ngoài.


  Trực tuyến


 • 0.5 Giờ


  Các phương thức điện tử sau đây: - Thủ tục điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải (phương tiện, tàu biển vận tải nội địa, thủy phi cơ); - Thủ tục điện tử áp dụng cơ chế một cửa quốc gia (phương tiện, tàu biển xuất, nhập cảnh, phương tiện thủy nước ngoài); - Thủ tục điện tử thông qua Cơ chế một cửa Asean; Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 30 phút, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, trừ tàu biển và phương tiện thủy nước ngoài.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ.


Lệ phí


Phí : Đồng
(Theo phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.)


Phí


.Phí : Đồng(Theo phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.)


Căn cứ pháp lý • Nghị định 08/2021/NĐ-CP Số: 08/2021/NĐ-CP

 • Thông tư 248/2016/TT-BTC Số: 248/2016/TT-BTC
a) Nộp hồ sơ TTHC:

 • Cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ nộp hồ sơ đến Cảng vụ Đường thủy nội địa.

b) Giải quyết TTHC:

 • - Trước khi phương tiện, thủy phi cơ rời cảng, bến thủy nội địa, người làm thủ tục thông báo về phương tiện (số đăng ký), thời gian sẽ rời cảng, bến thủy nội địa và loại hàng hóa hoặc số lượng hành khách cho Cảng vụ biết. Thông báo bằng tin nhắn, điện thoại hoặc hình thức khác. Thuyền trưởng, người lái phương tiện chỉ được đưa phương tiện, thủy phi cơ rời cảng, bến thủy nội địa khi có đồng ý của Cảng vụ. Thời gian thông báo như sau: + Trước 02 giờ đối với phương tiện vận tải hàng hóa; + Trước 01 giờ đối với phương tiện vận tải hành khách, thủy phi cơ.

 • - Cảng vụ ĐTNĐ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý trong thời gian 30 phút, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, trừ tàu biển và phương tiện thủy nước ngoài.

Giấy tờ phải nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Danh sách hành khách (đối với phương tiện vận tải hành khách);   Bản chính: 1 Bản sao: 0

- Giấy tờ phải xuất trình:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Hợp đồng vận chuyển hoặc giấy vận chuyển hoặc phiếu xuất hàng hóa;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện nếu có thay đổi so với khi phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

- Đối với phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa khi hạ thủy để hoạt động, chủ phương tiện hoặc chủ cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện phải xuất trình cho Cảng vụ các giấy tờ sau:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Biên bản kiểm tra xác nhận phương tiện đủ điều kiện để hoạt động của Cơ quan Đăng kiểm;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Phương án bảo đảm an toàn giao thông khi hạ thủy phương tiện do chủ cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện lập.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

.