Toàn trình  Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

Ký hiệu thủ tục: 1.002883.000.00.00.H58
Lượt xem: 1027
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải (Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (motcua.tiengiang.gov.vn).  

Lĩnh vực Đường bộ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
Lệ phí


.


Phí


.


Căn cứ pháp lý
 • Giao thông đường bộ Số: 26/2001/QH10

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ Số: 48/2012/TT-BGTVT

a) Nộp hồ sơ TTHC:

 • Trước khi hết hạn được phép kinh doanh, khai thác 60 ngày (theo thời hạn quy định tại quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác), đơn vị kinh doanh, khai thác trạm dừng nghỉ nộp hồ sơ đề nghị tiếp tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với trạm dừng nghỉ trên tuyến quốc lộ) hoặc Sở Giao thông vận tải (đối với các trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ thuộc địa phương quản lý).

b) Giải quyết TTHC:
 • Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra. Trường hợp sau khi kiểm tra, nếu trạm dừng nghỉ không đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại trạm dừng nghỉ, mà đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ đề nghị, thì các tiêu chí không đạt yêu cầu, phải được ghi rõ trong biên bản kiểm tra và được thông báo ngay cho đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ.

 • Sau khi kiểm tra, nếu trạm dừng nghỉ đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại trạm dừng nghỉ, mà đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ đề nghị, thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố tiếp tục đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Báo cáo kết quả hoạt động theo mẫu. Mẫu TT 20 - 2.doc Bản chính: 1Bản sao: 0
Giấy đề nghị tiếp tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác theo mẫu; Mẫu TT 20 - 1.doc Bản chính: 1Bản sao: 0
Sơ đồ mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng, cải tạo trạm dừng nghỉ (nếu có thay đổi so với lần công bố trước); Bản chính: 1Bản sao: 0
Quyết định cho phép đầu tư xây dựng, cải tạo của cơ quan có thẩm quyền (nếu có thay đổi so với lần công bố trước); Bản chính: 1Bản sao: 0
Biên bản nghiệm thu các công trình xây dựng, cải tạo (nếu có thay đổi so với lần công bố trước); Bản chính: 1Bản sao: 0
Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn với các công trình của trạm dừng nghỉ (nếu có thay đổi so với lần công bố trước); Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị tiếp tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác; Tải về
 • Báo cáo kết quả hoạt động. Tải về

Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác trạm dừng nghỉ phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.