Mức độ 4  Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Ký hiệu thủ tục: BLĐ-TBVXH-TGG-286146
Lượt xem: 835
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang - Số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (motcua.tiengiang.gov.vn)

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyếtKhông quy địnhÐối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiệnKhông quy định

Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước phát hiện thang, bảng lương của doanh nghiệp vi phạm các nguyên tắc do Chính phủ quy định thì thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo đúng quy địnhLệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý- Bộ luật Lao động 2012;

- Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

- Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.Bước 1- Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Đối với các doanh nghiệp có trụ sở nằm ngoài các khu công nghiệp và cụm công nghiệp thì nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

- Đối với các doanh nghiệp có trụ sở nằm trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp thì nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang (Số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định (có phiếu hướng dẫn).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

File mẫu:

Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định