Mức độ 4  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ký hiệu thủ tục: BKHVCN-TGG-282581
Lượt xem: 4670
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.
Địa chỉ cơ quan giải quyết - Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (Số 39, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (Số 39 đường Hùng Vương, phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang);

- Hoặc qua đường bưu điện;

- Hoặc Website Dịch vụ hành chính công tỉnh tại địa chỉ http://motcua.tiengiang.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;



- Trường hợp kết quả khoa học và công nghệ có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau có nội dung phức tạp cần mời chuyên gia hoặc thành lập hội đồng tư vấn thẩm định, đánh giá, thời hạn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý



- Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.







 



Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (Số 39, Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) hoặc qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Bước 2. Xử lý hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ và xem xét, thẩm định theo quy định:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để cơ sở bổ sung hoàn chỉnh (chưa nhận hồ sơ).

+ Nếu hồ sơ đúng quy định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết giấy hẹn trao cho người nộp; trình hồ sơ cho Ban lãnh đạo phê duyệt (ký xác nhận), đóng dấu tiếp nhận vào bản công bố của cơ sở.

Bước 3: Trả kết quả

- Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang hoặc theo đường bưu điện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo Mẫu);

- Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực), thuộc một trong các văn bản sau:

+ Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

+ Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật;

+ Bằng chứng nhận giải thưởng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng về khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ chức xét tặng giải thưởng;

+ Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Giấy xác nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

+ Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;

+ Các văn bản xác nhận, công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương.

- Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (theo Mẫu)

File mẫu:

  • Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Tải về
  • Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ Tải về

- Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

+ Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định 13/2019/NĐ-CP;

+ Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

- Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm: được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định 13/2019/NĐ-CP được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.