Tìm thấy 2277 thủ tục

Mức độ 3
Lắp mới đồng hồ nước-quận/huyện/thị xã
Mức độ 2
Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch
Mức độ 2
Chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Chấp thuận nhân sự dự kiến bầu/ bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc của ngân hàng thương mại cổ phần
Mức độ 2
Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Chấp thuận thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của công ty cho thuê tài chính cổ phần
Mức độ 2
Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên kể từ lần chuyển nhượng đầu tiên vượt quá 20% vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần
Mức độ 2
Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước của công ty tài chính cổ phần
Mức độ 2
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TCVM CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI 1 TỈNH, TP TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐANG HOẠT ĐỘNG TRƯỚC KHI QĐ 20/2017/QĐ-TTg CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH(7.1, 7.2: ISO 9001)
Mức độ 2
Đăng ký mở phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Mức độ 2
Mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động của Phòng giao dich của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
Mức độ 2
Mở thêm chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
Loading...